پنج شنبه، 25 مهر، 1398

ازمایشگاه 01.


آخرين اخبار

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

معرفی مرکز

همواره یکی از مهمترین اهداف و الویت های آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان از بدو تأسیس در سال 1388 تاکنون، ایجاد هماهنگی بین آزمایشگاه های دانشگاه و همسان سازی در ارائه خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران، اساتید و دانشجویان دانشگاه بوده است.
اکنون به یاری پروردگار یکتا، با راه اندازی شبکه آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی اصفهان (شادصا) تا حدودی این مهم به نتیجه رسیده و دانشجویان و اساتید ارجمند می توانند از طریق این سامانه با دریافت اطلاعات از کلیه تجهیزات موجود در آزمایشگاه های دانشگاه و همچنین نحوه ارائه خدمات و نرخ خدمات که در موارد مشابه همسان و یکنواحت شده اند، درخواست های خود را ارائه نموده و تا حصول نتیجه از همین طریق پیگیری نمایند.
اجرای این پروژه بی تردید با کاستی هایی در آینده مواجه خواهد بود که در جهت بهبود و رفع اشکالات آن، آزمایشگاه مرکزی از اساتید و دانشجویان محترم صمیمانه تقاضا می کند نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با این مرکز در میان گذارند.
تحت نظارت وف ایرانی